Vrijeme je za ples!

O NAMA


Plesni klub „Jet Set “ osnovan je 1996. g. u Podgorici U periodu od 1996- 1999.godine postojali su plesni centri u Podgorici, Baru, Kotoru, Nikšiću i Bijelom Polju. Plesni klub Jet Set je u to vrijeme brojao 3 240 članova. Sa ponosom mozemo reći da je kroz Plesnu školu Jet Set od tog perioda do današnjih dana prošlo 50 hiljada djece i odraslih kako bi naučili osnove plesa I postal vrsni takmičari u različitim plesnim disciplinama.

Osnovna delatnost Kluba – SPORTSKI PLES , LATIN SHOW, HIP HOP,

Standardni Latino I plesovi, za takmičare koji su prošli kroz pripremni program plesa. Savremeni trendovi uz street plesove.

Pripremne djelatnosti kluba : CREA DANCE ŠKOLE

Da bi naši talenti imali jako dobre motoričke I ritmičke spososobnosti I na pravi način dobili početnu plesnu osnovu plesni klub organizuje pripremne programe plesa koji obuhvataju gimnastiku, balet, folklor, škola plesa za predškolce , škola plesa za osnovce itd,

Ostale delatnosti Kluba – REKREACIJA :

Ples za Odrasle , Salsa , Zumba , su rekreativne aktivnosti kluba za zaljubljenike plesa . Za individualni rad preporučuje se Pro Am program u kome se za ples pripremaju profesionalni takmičar I amater , A za svoje najradosnije trenutke sa plesom pripremamo Mladenački ples.

Ciljevi:

  • Afirmacija sportskog plesa u Crnoj Gori prepoznatog kao sport od značaja za Republiku Crne Goru,
  • Omasovljavanje i napredak u formiranju kvalitetnih takmičara nacionalnog i internacionalnog nivoa.
  • Ciljna grupa su nam deca I odrasli.

Predsjednik kluba : Jovica Nikolić
Tehnički sekretar: Ksenija Nerac